Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

mandag 25. mars 2013

Messetider i Stilleuken og Triduum 2013

Onsdag 27. mars
Kl. 17:00 Korsveiandakt på norsk, med mulighet for Skriftemål
Kl. 18:00 Messe

Påskens hellige triduum begynner

Torsdag 28. mars:  SKJÆRTORSDAG F
Kl. 18:00 AFTENMESSEN TIL MINNE OM HERRENS HELLIGE NATTVERD

tilbedelse av det hellige sakramentet til kl. 00:00 (åpent for alle)

Fredag 29. mars:  Langfredag 
kl. 11:00 Korsveiandakt på vietnamesisk
Kl. 15:00 Langfredagsliturgi, etterfulgt med korsveivandring i Larvik sentrum

Lørdag 30. mars: 
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
 PÅSKEVIGILIEN H
Kl. 11:00 Velsignelse av påskemat på polsk
Kl. 22:00 Vigilie, HERRENS OPPSTANDELSE

Søndag 31. mars:  PÅSKEDAG H
Kl. 10:00 Høymesse, etterfulgt med kirkekaffe

Mandag 01. arpil:  MANDAG I PÅSKEOKTAVEN
Kl. 10:00 Messe med opptaglese til Kirkens fulle fellesskap ved Ferming


Vi ønsker alle sammen en riktig god påske!