Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

søndag 21. november 2010

Adventsretrett i Larvik!

Lørdag 27. November inviterer vi til en dag i stillhet for å lytte til Guds ord. Retretten finner sted i Larvik, sammen med p. Rolf Rollefsen. Vår frues menighet i Porsgrunn skal også delta.

Programmet:
Kl 10:00 Høymesse.
Kl 11:30 Samling i klosteret.
Kl 12:00 Lunsj. Ta med niste, gjerne noe å dele med andre på et felles bord. Kaffe og te blir servert.
Kl 13:00 Innledning v/p. Rolf.
Kl 13:30 Stille vandring i skogen. Husk godt fottøy og varme klær.
Kl 14:30 Ord til advent v/p. Rolf.
Kl 15:30 Stilletilbedelse i kapellet. Sakramentet vil være fremstilt. Mulighet for skriftemål og samtale.
Kl 16:30 Vesper i kapellet.
Kl 17:00 Avreise til Porsgrunn.

Velkommen!

lørdag 20. november 2010

Adventsretrett på polsk

Menigheten arrangere ADVENTSRETRETT PÅ POLSK torsdag 09.desember - lørdag 11. desember.

PROGRAM

Torsdag 09.desember
Kl. 18:30 Innlegg etterfulgt av Skriftemålens sakrament
Kl. 19:00 Messe på poslk

Fredag 10. desember
Kl. 18:30 Innlegg etterfulgt av Skriftemålens sakrament
Kl. 19:00 Messe på polsk

Lørdag 11. desember
Kl. 16:30 Innlegg etterfulgt av Skriftemålens sakrament

Vel møtt!

søndag 7. november 2010

Husk katekese!

Husk katekese for alle trinn på lørdag 13. november! Vi begynner kl. 10 og avslutter etter katekesemessen (14.00). Husk niste!

REFERAT - fra møte i menighetsrådet for St. Frans menighet

Tid: Onsdag 27.10.10
Sted: Menighetslokalet
Tilstede: Asta Lie Nilsen, Carolina Aaasheim, Georg Aker, Dag Eirik Løvås, Krzysztof Wrobel, Viet Phi Tran, Bente Brattvoll og pater Phu.
Forfall: Ewa Anna Karlsen
AGENDA:
1. Godkjenning av møtet – på vegne av Msgr. Lucian Skolic v/p. Phu
2. Godkjenning av menighetsrådsmedlemmer 2010-2012på vegne av Msgr. Lucian Skolik v/p. Phu
3. Arrangementkomitè
4. Vaskestilling? Kirkerommet og menighetslokalet, evt. Presteboligen?
5. Oppdatering angående menighetslokalet – v/ byggekomitè
6. Utsmykking av menighetslokalet og sakristi v/p. Phu
7. Teleslynge i kirken
8. Jul.
a) Ansvar for krybben(fra og med 19. desember til 9. januar 2011)
b) Juletrær …Hvor mange skal vi ha? Hvem skal kjøpe?
c) Julevigilie(24. desember) begynner kl. 22.00 med julesanger etterfulgt av Messe?
d) Juletrefest for barna og menigheten( 26. desember etter høymessen)?
e) Fest for frivillige i menigheten(lørdag 15. januar 2011)?
9. Pastoralplan-årsplan for året: v/Asta Lie Nilsen
10. Kandidat til PRO-representant for St. Frans menighet.
11. Økumenikk i nærmiljøet v/Georg Aker
12. Eldreomsorg: Eldre som vil til messen, men trenger skyss.
13. Eventuelt
------------------------------------------
1. Innkalling til møte ble godkjent

2. Godkjenning: 06.09.10 fra biskopen om at menighetsrådsmedlemmene sitter en periode til, fra 2010 til 2012. Alle medlemmene var positive til dette.
Sogneadministrator er formann i menighetsrådet. Han har gitt pater Phu fullmakt til å være i hans sted. Dag Eirik er valgt til ordstyrer, og leder møtene fra neste gang.

3. Arrangementskomitè:
Bygge opp en ny arrangementskomitè bestående av en fra hver gruppe i menigheten.
Asta tar ansvaret med å etablere en slik komitè og komme tilbake til menighetsrådet med dette.

4. Vaskestilling:
Hovedrengjøring 2 ganger i mnd? Kanskje 3- om vinteren? Gjelder kirken, menighetslokalet og presteboligen.
Noen i menigheten er villige til å betale for å få noen til å gjøre rent. Kan ungdomslaget ta dette en gang i måneden?
Gruppene som vasker kirken på søndagene fortsetter som nå.
Pater Phu kommer tilbake til dette på neste møte.

5. Oppdatering angående menighetslokalet:
Presten ønsker at det skal bli ferdig før Jul, hvis alle detaljene, det elektriske og det byggtekniske går raskere. Det går seint.
Mye søppel som må fjernes. Leie inn en container. Få folk til å hjelpe til med rydding og vasking både utvendig og innvendig.
På kjøkkenet mangler en stålplate og en oppvaskmaskin.

6. Utsmykkingskomitè:
Består av: Åsmund, pater Phu og Lita
Vi har en container med masse møbler, stoler osv. Georg sjekker dette. Menighetsrådet blir oppdatert nærmere.

7. Teleslynge:
Opplegget til teleslynge er klart. Georg har kontaktet byggelederen Per Oskar Larsen. Det trengs en sender(forsterker) som må monteres. Prisen er rundt 10-15000 kr. med merv.avg.
Dette skal gjøres så fort som mulig

8. Jul
a) Ansvar for julekrybben i år er vietnameserne(fra 19. desember-9. januar).
b) Carolina spør Lie om vi kan få juletrær til kirken, utenfor, og til menighetslokalet.
Vietnameserne og Sunnivagruppen hjelper til med pyntingen.
Julevigilien 24. desember begynner kl. 22.00, med julesanger og lesninger. Messen begynner umiddelbart etter det.
c) 25. desember begynner messen kl. 11.00 – Fest for Kristi Fødsel
d) Juletrefest for barna og menigheten blir 26. desember etter messe (kl. 10.00) Arrangementskomiteèn ordner det praktiske. Ungdommene underholder. Poser til barna. Julenisse?
Bente lager et hefte med julesanger som vi skal bruke under juletrefesten
e) Fest for de frivillige i menigheten blir lørdag 15. januar. (Voksenfest)
Pater Phu lager en liste over de frivillige og sender ut invitasjoner.

9. Pastoralplan ble sendt inn 10.11.08.
Asta har laget en ny plan for 2010-2012. Menighetsrådet leser igjennom og kommer med eventuelle kommentarer før 15. november. Deretter vil planen bli lyst ut til menigheten for godkjenning.

10. Kandidat til PRO representant: Dag Eirik ber om å få trekke seg. Viet (varamann) gir beskjed på neste møte. Ny kandidat blir utnevnt da. Georg reiser til Oslo på møte i Akersveien på fredag.

11. Økumenikk: Predikantringen har møte 1 gang pr. mnd. Alle menighetene i Larvik er representert. Georg og pater Phu fra vår menighet? Tenker til neste møte.

12. Eldre-omsorg: Kunngjøres på søndag om noen kan ha kirkeskyss.

13. Eventuelt:
Pater Phu blir borte fra 22.11-13.12. Pater Rolf vikarierer sammen med Georg.

Neste møte blir søndag 21. november etter messe og kirkekaffe.


For St. Frans menighetsråd,
Bente Brattvoll
(sekretær)

Øvelse for barn-og ungdomskor i menigheten

Det har blitt litt forandringer på datoene og tid for øvelse. Oppdatert timeplan er som følger:

Lørdag 20. november fra kl. 16:00 - 17:00
Lørdag 04. desember fra kl. 16:00 - 17:00

Lørdag 11. desember etter katekesemessen kl. 14:00 Alle barn og ungdommer er hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen,
Bente Bratvoll
(ansvarlig for koret)