Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

fredag 6. april 2012

Messetider & liturgier i Stilleuken 2012PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM BEGYNNER

Torsdag 05. april: SKJÆRTORSDAG
Kl. 18:00 Aftenmesse til minne om Herrens Hellige Nattverd
Etterfulgt med våkeandakt
Kl. 19:30 - 20:00 På norsk
Kl. 20:00 - 21:00 På vietnamesisk
Kl. 21:00 - 22:00 På filippinsk
Kl. 22:00 - 23:00 På polsk
Kl. 23:00 - 00:00 Prester og frivillige

Fredag 06. april: LANGFREDAG
Kl. 11:00 Korsveiandakt på vietnamesisk
Kl. 15:00 Langfredagsliturgi
Kl. 17:00 Økumenisk korsveiandakt, Indre Havn

Lørdag 07. april: HERRENS OPPSTANDELSE
Kl. 11:00 Velsignelse av påskemat på polsk
Kl. 21:30 Høytidelig innledning: Lys-sermoni
Kl. 22:00 Feiring av Herrens Oppstandelse, PÅSKEVIGILIEN


Søndag 08. april: PÅSKEDAG
Kl. 10:00 Barnemesse

Mandag 09. april: ANDRE PÅSKEDAG
Kl. 10:00 Messe i kirken