Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

tirsdag 26. juli 2011

Rettelse - messetider på polsk

Larvik, den 25. juli 2011


Rettelse - messetider på polsk

I søndagsbladet datert 24.juli 2011 skrev vi at polsk messe på søndag vil bli flyttet fra kl. 17:00 til 13:00 fra og med 7. august 2011. Vi melder fra at dette ikke gjelder lengre, men holder mulighetene åpent. P. Wojcieck jobber først og fremst med å utforme polsk messe rundt om i Vestfold område for best mulig kunne møte de forskjellige behovene for polsk sjelesorg i menighetene.

Inntil nærmere beskjed, vil søndagsmesse på polsk i St. Frans menighet være som den alltid har vært, altså på søndager kl. 17:00 med virkning fra dagens dato.

Menighetsblad Juni 2011

tirsdag 12. juli 2011

VIKTIG! Midlertidig telefonnummer til menighetens kontor

På grunn av en teknisk feil har menighetens kontor fått en midlertidig telefon nummer. Det midlertidig telefonnummeret er: 33 61 09 14.

Vi vil oppdatere fortløpende når det vanlige nummeret tas i bruk.