Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

mandag 27. juni 2011

Uke 25

R E F E R A T Fra møte i menighetsrådet for St. Frans menighet, Larvik.

Tid: Onsdag 08.06.2011 kl. 18.45
Sted: Menighetshuset


Tilstede: Asta Lie Nilsen, Viet Phi Tran, Georg Aker, Dag Eirik Løvås, Carolina Aasheim, Bente Brattvoll og pater Phu.
Fravær: Krzysztof Wrobel, Ewa Anna Karlsen og Hege Benedicte Fossum(Pro-repr.)


Saksliste:

1. Godkjenning av innkallelsen til møte v/pater Phu med fullmakt fra Msgr. Lusjan Skolik, sogneadministrator.

2. Godkjenning av punktene i forrige møte onsdag 06.04.11

3. Pinsefest v/arrangementskomitè eller ved p. Phu

4. 18. juni – konfirmasjon, vigsel av menighetsrådet og lektoratet til Georg Aker.

5. Sommeravslutning for menighetsrådet: Grillfest lørdag 25.06. kl. 14.00 i kirkeområdet.

Eventuelt:

1. Informasjon om forandring i presteboligen.

2. Nasjonale messer: Det blir ikke vietnamesiske messer i juli og august. De vil fortsette som vanlig hver fredag kl. 18.00 i begynnelsen av september.
Søndagsmesse på polsk blir mest sannsynlig flyttet til et annet tidspunkt på søndager i juli.
Det jobbes for messe på Tangalo(filippinsk) en gang i mnd. På lørdager kl. 19.00.
Messe på engelsk: tirsdager og fredager i uken kl. 8.30 i søstrenes kapell

1. Godkjenning av innkallelsen.

2. Godkjenning av referatet fra forrige møte.

3. Pinsefest:
4 gevinster til auksjon v/pater Phu.
Salg av mat v/vietnameserne.
Ingen underholdning av de nasjonale gruppene.

4. 18. juni:
Konfirmasjon, vigsel av menighetslokalet, og lektoratet til Georg Aker.
Biskop Bernt kommer.
Blomster til biskopen v/konfirmantene i kirken.
Dag Eirik takker biskopen under kirkekaffen.
Servering: Asta, Bente og filippinerne. Møter kl. 10.00.

5. Sommeravslutning med grillfest for menighetsrådet:
Lørdag 25.06. kl. 14.00.
Ta med grillmat og salat.

Eventuelt:

1. Presteboligen v/pater Phu
Det er blitt revet en vegg mellom stue og soverom i annen etasje.
Kjøkkenet nede er revet.

2. Nasjonale messer:
Ingen vietnamesiske messer i juli og august. Fortsetter som vanlig i september.
De polske messene blir mest sannsynlig flyttet til et tidligere tidspunkt på søndagen
Det arbeides med å få til filippinske messer 4 ganger i året på lørdager.
Engelske messer tirsdager og fredager kl. 8.30 i søstrenes kapell.

3. Vasking av kirka, menighetslokalet, og div.:
Det fungerer med de gruppene som vasker kirka.
Pater Phu henger opp en liste ang. rengjøring av menighetslokalet. Det etableres en gruppe ang.:
Reglement for utleie, oversikt over inventar o.s.v. Asta og pater Phu ordner dette.
Vi bruker engangstallerkner /bestikk til vi får ”steamer” på kjøkkenet.
Skrin(frivillige gaver) til dekning av kaffe, kaker og lignende, settes i menighetsalen. Georg ordner.
Arealet utenfor kirken:
Skal ikke brukes til parkering. Vi bruker eventuelt plasser ved siden av menighetshuset, mot boligene, for de som trenger dette.

Neste møte: Ikke fastsatt

For St. Frans menighetsråd,

Bente Brattvoll,
sekretær