Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

søndag 21. oktober 2012

Primissmesse i St. Frans søndag 28. oktober kl.10:00

Rettelse

Det står i søndagsbladet for uke 43 at p. Haavard Simon Nilsen O.P skal feire primissmesse kommende søndag kl. 11:00. Messen skal være kl. 10:00 og ikke kl. 11:00 som det står.

Det skal være: p. Haavard Simon Nilsen O.P skal feire primissmesse i St. Frans menighet, Larvik søndag 28. oktober kl. 10:00.

Han vil også dele ut primissvelsignelse etter messen for alle som ønsker dette.

Alle er hjertelig velkommen til mottagelse etter primissmessen i menighetslokalet.