Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

lørdag 30. april 2011

tirsdag 26. april 2011

1. mai - Saligkåring av p. Johannes Paul i Trefoldighetskirken, Oslo

Billettbestilling takksigelsesmesse i Trefoldighetskirken


NB: MESSEN ER NÅ DESSVERRE FULLBOOKET!
Grunnet begrenset plass ved pontifikalmessen i anledning saligkåringen av Johannes Paul II den 1. mai (Trefoldighetskirken, Oslo, kl 13.00), er det billettbestilling (gratis) til messen. Billettene, som gjelder som adgangskort til messen, kan bestilles på JP2@katolsk.no.

Det er et øvre tak på fem billetter per person. Det er første-mann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Alle bestillinger blir besvart, og ved tilslag kan billettene hentes i resepsjonen i bispegården, Akersveien 5, fra en angitt dato (oppgis i svarmail).

------------------------------------

Zamów bilet na Mszę św. dziękczynną w kościele Św. Trójcy 1 maja

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc podczas Mszy św. dziękczynnej z okazji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II w kościele Św. Trójcy (Trefoldighetskirken, Akersgaten 60, Oslo) o godz. 13.00 są wydawane darmowe bilety wstępu na tę uroczystość. Bilety, które stanowią kartę wstępu na mszę można zamawiać poprzez e-mail: jp2@katolsk.no.

Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 5 biletów. Liczy się kolejność zgłoszeń. Każdy, kto zamówi bilet otrzyma potwierdzenie, w którym będzie podana data odbioru biletów.

Bilety będzie można odebrać w recepcji Kurii Biskupiej przy Akerveien 5.

Ukens timeplan for menigheten - Uke 17

Tirsdag 26.04 I PÅSKEOKTAVEN

Ingen messe

Onsdag 27.04 I PÅSKEOKTAVEN

Kl. 17:00 Tilbedelse
kl. 18:00 Messe

Torsdag 28. I PÅSKEOKTAVEN

Kl. 08:30 Messe - hos Klarasøstrene

Fredag 29. I PÅSKEOKTAVEN

Kl. 08:30 Messe på Engelsk - hos Klarasøstrene
Kl. 18:00 Messe på vietnamesisk
Kl. 19:00 Stryremøte for den vietnamesiske gruppen

Lørdag 30.04.2011 I PÅSKEOKTAVEN

Kl. 10:00 Dugnadsarbeid i kirkeområde
Kl. 18:00 Første søndagsmesse, 2. søndag i PÅSKEN - miskunns-søndag, ungdomsdag

Søndag 01.05 ANDRE SØNDAG I PÅSKEN, miskunns-søndag, ungdomsdag

Kl. 10:00 Barnemesse
NB! INGEN MESSE PÅ POLSK KL.17:00

mandag 25. april 2011

Messetider for 2. påskedag

Kl. 08:30 Messe på norsk - søstrenes kapell

kl. 17:00 Messe på polsk i kirken

søndag 24. april 2011

Messe frafall - polsk messe 01. mai 2011

Ved anledingen av pave Johannes Paul II saligkåring denne dagen, kan ikke Msgr. Lucjan Skolik feire polsk messe her i St. Frans kirke.

Det blir derfor ikke feiret polsk messe kl. 17:00 i menigheten, søndag 01.mai.

lørdag 16. april 2011

Messetider for Påsken 2011 i menigheten


Mandag 18.apr.:

Kl. 08:30 Messe, søstrenes kapell
Kl. 18:00 Retrett og skriftemål for ungdommer på vietnamesisk

Tirsdag 19. apr.:

Kl. 18:00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke

Onsdag 20. apr.:

Kl. 17:00 Anledning for Skriftemål
Kl. 17:30 Korsveiandakt på norsk
Kl. 18:00 Kveldsmesse

Torsdag 21.apr.: SKJÆRTORSDAG
Kl. 18:00 Messe – MINNE OM HERRENS NATTVERD
Kl. 19:30 Våkeandakt i menighetssal for hele menigheten
Kl. 20:00 Våkeandakt på vietnamesisk
Kl. 21:00 Våkeandakt – filippinsk gruppe
Kl. 22:00 Våkeandakt på polsk
Kl. 23:00 Våkeandakt i stillhet

Fredag 22. apr.: LANGFREĐAG
Kl. 12:00 Korsvei på vietnamesisk
Kl. 15:00 Langfredagsliturgi - HERRENS LIDELSE
Kl. 17:30 Økumenisk korsveiandakt i byen; Første stasjon utenfor Frikirken.

Lørdag 23.apr.: PÅSKEDAG
Kl. 11:00 Velsignelse av påskematen på polsk
Kl. 13:00 Velsignelse av påskematen på polsk
Kl. 21:30 Påskevigilie – HERRENS OPPSTANDELSE

Søndag 24. apr.: PÅSKEDAG
Kl. 10:00 Høymesse
Kl. 17:00 Messe på polsk

tirsdag 12. april 2011

REFERAT - fra menighetsrådsmøte 06. april 2011

Tid: Onsdag 06.04.2011 kl. 18.45

Sted: Menighetshuset


Tilstede: Asta Lie Nilsen, Viet Phi Tran, Georg Aker, Krzysztof Wrobel, Ewa Anna Karlsen, Bente Brattvoll, Hege Benedicte Fossum(PRO-representant) og pater Phu.

Fravær: Carolina Aasheim og Dag Eirik Løvås.

Agenda:
1. Godkjenning av møte v/p. Phu med fullmakt fra Msgr. Lucjan Skolik, sogneadministrator
2. Godkjenning av referatet fra forrige møte.
3. Påskeliturgi: Den Hellige Triduum – palmesøndag, Skjærtorsdag, langfredag og påskevigilie
v/ pater Phu.
4. Informasjon fra PRO-møtet på Mariaholm – Hege B. Fossum.
5. Første kommunion og fest – Kristihimmelfartsdag 02.06 kl. 11.00.
6. Konfirmasjon og vigslingen av menighetsal 18. juni kl. 11.00 – Biskop Bernt kommer til denne anledningen.
7. Pinsefest
8. Eventuelt

--------------------------------------------------
1. Godkjenning av møte.
2. Referat fra forrige møte godkjent.
3. Påskeliturgien:

Denne ble gjennomgått av pater Phu. Viet og Krzysztof har ansvaret for å finne 12 personer til fotvaskingen.
Ellers skal hver nasjonal gruppe delta med omkved og salmer på sitt språk.
Det blir lektormøte onsdag 13. april, med fordeling av alle lesningene.

4. Informasjon fra Hege Benedicte Fossum fra PRO – møtet:

Ca. 25 deltagere var tilstede, samt en prest fra Hamar og Biskop Bernt. Referat vil bli sendt til menighetsrådsmedlemmene. I løpet av året, passerer vi 100.000 medlemmer i den Katolske kirke. Det er en økning på 17%.

5. Første kommunion og fest – Kristi Himmelfartsdag 02.06. kl. 11.00.

Den norske gruppen skal ansvaret for 1.kommunionsfest etter messen.

6. Konfirmasjon og vigsling av menighetsal 18.06 kl. 11.00.

Etter messen blir det fest for konfirmantene. Det bestilles bløtkake til 175 personer. Pater Phu samarbeider med arrangementskomitèen .

7. Pinsefest:

- Menigheten gir en gave til kirken(Sakristiet).
- Matsalg ved vietnameserne
- Underholdning av de nasjonale gruppene?

Vi kommer tilbake til dette på neste menighetsrådmøte.

8. Eventuelt: Ingen.


Neste møte ikke fastsatt.

For St. Frans menighetsråd
Bente Brattvoll
Sekretær