Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

lørdag 18. februar 2012

Messetider UKE 8

Tirsdag 21. februar:
Kl. 08:30 Messe på Engelsk, søstrenes kapell

Onsdag 22. februar: Askeonsdag faste og abstinens
Kl. 18:00 Messe

NB! Korsveiandakt på norsk begynner neste onsdag kl. 17:00.

Torsdag 23. februar:
Kl. 08:30 Messe - søstrenes kapell

Fredag 24. februar:
Kl. 17:00 Korsveiandakt på vietnamesisk
Kl. 18:00 Messe på vietnamesisk

Lørdag 25. februar:
Kl. 18:00 Første søndagsmesse

Søndag 26. februar: 1. SØNDAG I FASTEN
Kl. 10:00 Høymesse,
etterfulgt med kirkekaffe

Bispevisitasen er utsatt

For 2 uker siden i søndagsbladet uke 4, opplyste vi at biskopen sammen med sin private sekretær, p. Pål Bratbak og bispedømmets økonom, Thuan Cong Pham kommer på visitas 25.-26. mars. Vi har nå fått bekreftet fra bispekontoret at visitasen er utsatt på grunn av at biskopens forestående operasjon. Biskopen vil komme tilbake med en annen dato for visutasen i nærmeste fremtid. Vi oppfordrer alle i menigheten å be for biskopen at han kommer seg raskt etter sin operasjon.

onsdag 1. februar 2012

Herrens Fremstilling i Templet

Det er messe for Herrens Fremstilling i Templet torsdag 02.februar kl. 18:00 i kirken. Før messen vil det også være en lysvelsignelses sermoni.