Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

tirsdag 1. november 2011

Messetider Uke 44

Mandag 31. oktober: Ingen messe

Tirsdag 01. november: Allehelgensdag

Kl. 18:00 Messe i kirken

Onsdag 02. november: Allesjelersdag

Kl. 17:00 Tilbedelse med mulighet for Skriftemål
Kl. 18:00 Messe

Torsdag 03. november: Den Hellige Martin av Porres

Kl. 08:30 Messe - søstrenes kapell

Fredag 04. november: Den Hellige Karl Borromeus

Kl. 08:30 Messe på Engelsk - søstrenes kapell
Kl. 17:30 Tilbedelse på vietnamesisk
Kl. 18:00 Messe på vietnamesisk

Lørdag 05. november:

Kl. 18:00 Ordets gudstjeneste, 32. søndag i det alminnelige kirkeår A

Søndag 06. november: 32. søndag i det alminnelige kirkeår A

Kl. 10:00 Barnemesse etterfulgt med kirkekaffe
Kl. 17:00 Messe på polsk