Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

søndag 28. august 2011

Messetider for uke 35

Mandag
Kl. 08:30 Messe hos søstrene

Tirsdag
Kl. 08:30 Messe på Engelsk hos søstrene

Onsdag
Kl. 17:00 Tilbedelse og mulighet for skriftemål
Kl. 18:00 Messe

Torsdag
Kl. 08:30 Messe hos søstrene

Fredag
Kl. 08:30 Messe på Engelsk hos søstrene
Kl. 18:00 Messe på vietnamesisk

Lørdag
Kl. 18:00 Første søndagsmesse

Søndag
Kl. 10:00 Barnemesse
Kl. 17:00 Messe på polsk

mandag 8. august 2011

Fra dagens dato brukes det vanlige nummeret: 33179000 for menighets kontoret. Det midlertidige nummeret er ikke lenger i bruk.