Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

lørdag 19. mai 2012

Messetider uke 21

Mandag 21. mai: Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere
Kl. 08:30 Messe - søstrenes kapell

Tirsdag 22. mai: Den hellige Rita av Cascia
Kl. 08:30 Messe på Engelsk - søstrenes kapell

Onsdag 23. mai:
Kl. 17:00 Rosenkransandakt - i kirken
Kl. 17:00 Ra Sprell - trosmøte for småbarnsfamilier i Veldre område (økumenisk)
Kl. 18:00 Messe

Torsdag 24. mai: Innvielse av Frans' basikika i Assis
Kl. 08:30 Messe - søstrenes kapell

Fredag 25. mai:
Kl. 08:30 Messe - søstrenes kapell
NB! Ingen messe på vietnamesisk kl. 18:00

Lørdag 26. mai:
NB! Ingen kveldsmesse kl. 18:00

Søndag 27. mai: Pinsedag
Kl. 10:00 Høymesse, etterfulgt med Pinsefeiring i menighetslokalet. Matsalg, auksjon og loddtrekning. Inntekt fra denne dagen går til menighetenens byggeprosjekter av utearialet.