Adresse: Ulfsbakveien 38, 3267 Larvik. E-post: Larvik@katolsk.no. Bank nr: 3000.15.45627. Tlf: 33179000. Org. nr: 98587312

torsdag 28. oktober 2010

Referat fra årsmøtet til ungdomsgruppen.


Referat fra årsmøtet, søndag 24.oktober 2010
Etter kirkekaffe, i menighetshuset
Etter en lang periode med pause, initierte vi igjen en oppstart på å bygge opp aktiviteret for ungdommer i menigheten. Tidligere, i begynnelsen på høsten hadde vi to møter på utfordring av p. Phu. Det første møte fikk vi besøk av KULIP. Ca. 10 ungdommer fra Porsgrunn fant veien til Larvik hvor vi hadde en slags felles ”åpningen” for ungdomslaget. Det andre møtet vårt var i Porsgrunn, hvor vi sammen med KULIP spilte bowling og spiste pizza. 
Den 24. oktober 2010 hadde vi et årsmøte hvor vi offisielt begynte med å planlegge aktivitetene våre og tenke langsiktig.
På årsmøtet ble vi enig om at: 
-       P. Phu er leder for ungdomslaget frem til et valg blir foretatt. I mellomtiden blir de forskjellige postene i ledergruppen for ungdomslaget utsmykket ved utnevnelse fra lederen, og demokratisk samtykke av ungdommene som var tilstede i møtet. 
-       Maria ble koordinator. Koordinatorens oppgave er hovedsakelig å holde styr på at aktivitetsplanen blir fulgt og gjennomført, samt fordele oppgaver i gruppen.  
-       Linh ble sekretær. Sekretærens oppgave er lederens høyre hånd. Og samarbeid tett med lederen. Med dette i tanken, er sekretæren ansvar at referater i møtene loggført, sende ut invitasjoner og påminnelser i forkant av aktivitetene på vegne av lederen. 

-       Vi trenger to til i ledergruppen for ungdomslaget

En praktisk leder
En "utenriksminister"
-       Lederen, sekretæren, koordinator, praktisk leder og utenriksministeren danner ledergruppen for ungdomslaget. 

Som leder, vil p. Phu rette dette spørsmålet til de det måtte gjelde.


-       Vi ble enig om at vi skal ha møte en gang i måneden, og hvis muligheten byr seg, ved flere anledninger.

-       Neste møte blir fredag 06. november 2010 kl. 19:00 i presteboligen, Ulfsbakveien 38.

-       Vi skal også være vertsmenigheten for Distriktsmøtet 19. – 21. november 2010. Det vil komme ungdommer fra Kristiansand, Arendal, Porsgrunn, Sandefjord og Tønsberg. Det er beregnet at ca. 50 ungdommer kommer til denne anledningen. Nærmere informasjon kommer fortløpende. P. Phu ber at alle holder av helgen til dette. 

-       Ungdomsgruppen er en del av NUK (Norges Unge Katolikker), dermed burde alle være medlem av NUK. Da får vi ikke bare rabatter til de forskjellige landsarrangementene, men også økonomisk støtte årlig, samt alle bladene som kommer fra NUK’s sentrale kontoret. 
-       Felles aktiviteter (Larvik og KULIP) ved anledning.

-   Ledergruppen kommer sammen får å utforme aktivitetsplan for ungdomsgruppen. 
Den, 27. oktober 2010 
Referent, sekretær for ungdomslaget: Linh
Leder: P. Dominikus Nguyen Thanh Phu 

torsdag 21. oktober 2010

Årsmøte for ungdomslaget

Etter høymesse og kirkekaffe, søndag 24.oktober, inviterer p. Phu alle ungdommer til årsmøte. Vi skal sette opp aktivitetsplanen og overnattingshelg. Vel møtt!

onsdag 20. oktober 2010

Åpning for katekese

Endelig har menigheten fått begynt katekeseundervisningen for året 2010 – 2011. Lørdag 16.10. 2010 fant ca. 30 barn veien til kirken for trosundervisning. Vi samlet alle i menighetslokalet hvor p. Phu hadde en liten introduksjon for alle trinnene. Vi ble senere fordelt inn i grupper etter skolealder: 1. – 3. klasse som er førstekommunionsforberedelse som hadde Nikolai Quoc Chinh og Maria Mai som lærer. 4. – 6. klasse hadde Delphine og Therese Mai ansvaret for. Mens 7. og 8. klasse fikk Georg Aker og Inger-Johanne. Det var ingen i 9. klasse som dukket opp til katekesen, dermed hjalp Viet Tran med det praktiske. P. Phu underviser konfirmantene.

Undervisningen startet kl. 10:00 hvor klassene ble fordelt rundt omkring på Ulfsbakken. Førstekommunionsundervisningen foregikk i menighetssal, og fikk 1. mellomtrinn som nabo i glasshuset. 2. mellomtrinn hadde undervisning hos søstrenes sakristi. Og p. Phu underviste konfirmantene i 1. etasje i presteboligen.  Etter 1. økt hadde vi selvfølgelig pause slik at barna kan få seg en matbit og litt frisk luft. Det fantastiske høstværet var underholdning i seg selv. Barna lekte og hadde det koselig sammen. Underholdning er jo også en viktig del av katekesen, hvor den hjelper barna til og finner jevnaldere som deler den samme Troen! De fleste hadde matpakke, men takket være Georgs’ boller … ble alle mette!

Katekesemessen begynte kl. 13:00. P. Phu feiret messen for Maria. Vi hadde jo også organisten Maria Mai, og ved hjelp av Dephines’ rask tenkning fikk vi også musikk i messen. Delphine ledet barna i syngingen. Helt fantastisk! Nikolai Quoc Chinh hjalp de minste til å bære frem offergaver, mens 4. – 6. klasse fikk ansvaret for og ministre i messen. Lektorer i messen gikk til konfirmantene. Vi vil understreke at katekesemessen er åpen for alle. Foreldrene som kommer å hente barna sine er hjertelig velkommen til å være med i messen. Det ville barna sette stor pris på også, vil vi tro.
Takk for en velsignet og vellykket dag.Vi ses neste gang til katekese!

Katekese-undervisning

Kjære foreldre, barn og konfirmanter.

Vi ønsker alle barn og konfirmanter velkommen til katekese. I år vil alle fra og med 2. kl. til og med 10. kl få tilbud om katekese.
Undervisningen vil bli gitt en lørdag i måneden i Menighetshuset fra kl. 10.00- kl. 14.00.
Førstekommunionsundervisningen blir gitt over to år. Det første året legges det særlig vekt på troens begreper, alterets sakrament og skriftemål.
Fra 4. til og med 8. klasse får barna en solid innføring i Kirkens liv og lære. Undervisningen vil være tilpasset det enkelte alderstrinn. Det legges vekt på fellesskapet barna imellom og en tilhørighet til kirken. Denne basiskatekesen er svært viktig for de unges mulighet til å få fullt utbytte av fermingsundervisningen i 9. og 10. klasse.
Sentrale emner i fermingsundervisningen er sakramentene, trosbekjennelsen, de ti bud, og det dobbelte kjærlighetsbud slik at troen kan modnes og bli til en voksen, personlig tro.

Plan for katekeseundervisning:
Vi begynner kl. 10:00 - 13:00 med undervisning for 2. klasse t.o.m. 10. klasse. Katekesemessen begynner kl. 13:00

Undervisningsplan for 2010:
Lørdag 16. oktober
Lørdag 13. november 
Lørdag 11. desember

Undervisningsplan for 2011:
 Lørdag 8. januar
 Lørdag 5. februar
 Lørdag 5. mars
 Lørdag 9. april
 Lørdag 7. mai
 Lørdag 28. mai kl. 10:00 - 11:00 Skriftemål for 1. kommunionsbarn etterfulgt med øvelse til 1.  kommunions messe.
 Torsdag 02.juni på Kristi himmelfart, kl 11:00: 1. kommuinonsmesse.
 Lørdag 11. juni - avslutningsmesse for katekesen etterfulgt av fest
 Torsdag 16. juni kl. 18:00 øvelse til konfirmasjonsmessen i kirken
 Lørdag 18. juni kl. 11:00 - Konfirmasjonsmesse med biskop Bernt Eidsvig Can. Reg.   

Obligatorisk messe kl.13.00 for alle barn i katekeseundervisningen. Vi inviterer foreldrene til å være med i messen.

Vi vil bruke lærebøker fra Kateketisk Senter i Oslo. Med undervisning kun en gang i måneden, er det viktig med godt samarbeid med foreldrene. Derfor vil vi innkalle dere til foreldremøte når vi har kommet i gang.

Undevisningen koster kr. 200.- for ett barn for undervisningsåret 2010 og 2011. For to barn kr. 300.- For tre eller flere barn kr. 400.-
Pengene brukes til bøker og annet materiell.
Vennligst betal første gang!.

Ta med matpakke og skrivesaker!

tirsdag 19. oktober 2010

R.I.P

P. João Lima døde natt til 17. oktober 2010 på et sykehus i Asker, 63 år gammel. Han hadde vært syk i lengre tid, og de siste månedene var han innlagt på sykehus.
P. Lima ble født i 1947 i Brasil og presteviet i 1973. Han kom til Norge 1979, og begynte sitt virke i bispedømmet som sjelesørger for spansktalende og for portugisisktalende. I en årrekke var han også kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.
Vi lyser fred over hans minne.
Det vil bli feiret requiemmesse i St. Olav domkirke i Oslo torsdag 28. oktober kl. 1100. Etter messen er alle hjertelig velkommen til minnesamvær i Mariagården, Akersveien 16C.

Det blir feiret requiemmesse for p. Lima her i St. Frans onsdag 27. oktober 2010 kl. 18:00.
 
KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); eh/mt (17. oktober 2010, oppdatert 19. oktober)

Søndagsblad 17.Oktober 2010